ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

ΠρεσβύτεροςἸωάννης Κατσούνης, κιν.: 6934022457

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγιον Γάλα 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

22740-21.781

Κανέρης Πλάτων

ΔΕ

Χάλανδρα 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

6934022457

Κατσούνης Ιωάννης

ΔΕ

Κουρούνια 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος

22740-21.585

Κενή

 

Ἀφροδίσια 821 03 - Ἅγ. Μάμας

6934022457

Κενή

 

Κέραμος 821 03 - Ἅγ. Παντελεήμων

6934022457

Κενή

 

Λεπτόποδα 821 03 - Γεν. Θεοτόκου

6934022457

Κενή

 

Ἐγρηγόρος 821 03 - Μετ. Σωτῆρος

22740-21.585

Κενή

 

Μελανιός 821 03 - Ταξιάρχαι

22740-21.781

Κενή

 

Νενητούρια 821 03 - Ταξιάρχαι

22740-21.944

Κενή

 

Τρύπες 821 03 - Ταξιάρχαι

22740-21.705

Κανέρης Παναγιώτης

ΥΕ


Εκτύπωση   Email