ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

"Ἁγία Μαρκέλλα" τ.κ. 82103 Βολισσός -Χίος τηλ. 22740-21.269 και 21.869. (Φ.Ε.Κ. 58Α/11-3-2014)

"Ἅγιος Μακάριος" τ.κ. 82200 Βροντάδος. τηλ. 22710-94.488 (Φ.Ε.Κ. 149α/8-11-2015)

"Ζωοδόχος Πηγή νήσου Παναγιᾶς τῶν Οἰνουσσῶν" τ.κ. 82101 Οἰνοῦσσαι. τηλ. 6977.579.669. (Φ.Ε.Κ. 124Α/6-7-2016)

"Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ἁγ. Ἰσιδώρου" (Ἀπόφασις Δ.Ι.Σ. 69-2022)

 


Εκτύπωση   Email