Ιεραί Μοναί Ανδρώες

1) Ἱερά Νέα Μονή, (1042). Τ.Κ. 82100 Καρυαί. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου (μον. 2). ΤΗΛ .: 22710-79.391.
Σκῆται: α) Ἱ. Σκήτη Ἁγ. Πατέρων, (1570). ΤΗΛ.: 22710-79.390. β) Ἱ. Μονή Ἁγίου Μάρκου, (1700). ΤΗΛ.: 22710-79.253.
2) Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μουνδῶν, (1582). Τ.Κ. 82103 Διευχά. ΤΗΛ.: 22710-20.593.
3) Ἱερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σικελιᾶς, (12ος αἰών). Τ.Κ. 82102 Ἔξω Διδύμα. ΤΗΛ.: 22710-51.741.
4) Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρουχουνίου Καταρράκτου Χίου, (1600). Τ.Κ. 82102 Καταρράκτης. ΤΗΛ.: 22710-61740.
5) Ἱερά Μονή Ἁγίου Τρύφωνος Νενήτων, (17ος αἰών). Τ.Κ. 82102 Νένητα. ΤΗΛ.: 22710-61.471.
6) Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βρεττοῦ, (18ος αἰών). Τ.Κ. 82102 Ἁρμόλια. ΤΗΛ.: 22710-72.719. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Νικόλαος Μικέδης (μον. 2).
7) Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρῶν, (18ος αἰών). Τ.Κ. 82104 Ψαρά. ΤΗΛ.: 6983.705.158.
8) Ἱερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ἐλάτης, (19ος αἰών). Τ.Κ. 82102 Ἐλάτα. ΤΗΛ.: 22710-30.191.
9) Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, (1887). Τ.Κ. 82200 Βροντᾶδος. ΤΗΛ .: 22710-92.780. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης (μον. 5).
10) Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁγιασμάτων, (1937). Τ.Κ. 82103 Ἐγρηγόρος. ΤΗΛ.: 22740-21.585.


Εκτύπωση   Email