ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης,

2) Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκεται, κατά Κυριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος.

3) Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: 22 Κληρικοί καί 22 Λαϊκοί.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης ● Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος ● Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου ● Ἀρχιμ. Παντελεήμων Βῶλος ● Ἀρχιμ. Αντώνιος Πρελιᾶς ● Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος ● Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς ● Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης  Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης ● Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς ● Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου ● Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης ● Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος ● Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς ● Πρωτοπρ. Κήρυκος Φαράκλας ● Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης ● Οἰκον. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης ● Οἰκον. Ἰωάννης Βορριᾶς ● Πρεσβ. Κων/ος Βιττάκης ● Ἀρχιδιάκ. Ἀπόστολος Λάρδας καί οἱ Θεολόγοι: κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης ● κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου ● κ. Σωτήριος Παραδείσης ● κ. Σταῦρος Στεῖρος ● κ. Δημήτριος Τσελίγκας ● κ. Νικόλαος Μηλιανός ● κ. Νικόλαος Κώσταλος ● κ. Κων/ος Γανιάρης ● κ. Βασίλειος Βοξάκης  κ. Νικόλαος Κοκκινάκης ● Σωσίπατρος Σαββίδης ● Σπυρίδων Κασσός, καθώς και οἱ: κ. Γεώργιος Γκέλης, Φιλόλογος ● κ. Δημήτριος Τσαφούλης, Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ● Δημήτριος Χατζηλαζάρου Δρ. Βυζ. Ἀρχαιολογίας ● κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ● κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλώσσης ● κ. Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος, Μεταπτυχ.  Θεολογίας Ε.Α.Π. ● κ. Νικόλαος Φλάμος, Φιλόλογος.

4) Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Καθ᾽ ἑκάστην Τετάρτην ὅλου τοῦ ἔτους καὶ κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου. Μηνιαῖα Ἑσπερινά Κηρύγματα εἰς ἁπάσας τάς Ἀρχιερατικάς Ἑπιτροπείας, ὡς και καθ' ὅλην τήν περίοδον τῆς Ἀγ. καί Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

5) Ραδιοφωνικός Σταθμός μὲ τὴν ἐπωνυμίαν "ΣΗΜΑΝΤΡΟ" 93,1 FM.

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Μανώλης, τηλ. 22710 44.040, Fax 22710-43.372.

"ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ" Ἐκπομπή Σεβ. Μητροπολίτου κ. Μάρκου εἰς τόν Ρ/Σ τῆς ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ἑκάστην Τρίτην).

6) Τηλεοπτ. Εκπομπή: "ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ".

Ὑπεύθυνος: κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς  Φιλολογίας.

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Θεραπεύεται ὑπό του Σεβασμιωτάτου καί 35 περιοδευόντων Κληρικῶν Ἐξομολόγων.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διμηνιαῖον Περιοδικὸν «ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ».

Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἡμερολόγιον, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Χιώτην Ναυτικόν.

Ἐκδόσεις Θεολογικαί, φιλoλογικαί, ἱστορικαί, ενημερωτικαί, ὑμνολογικαί, πρακτικά συνεδρίων καὶ λοιπαὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ Ἱερῶν Μομῶν.

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"

(Φ.Ε.Κ. 5235/Β/22-11-2018)

Εἰς ἰδιόκτητον χῶρον ἐν Βροντάδῳ (18.000 τόμοι), εἰς τήν ὁποίαν ἐδωρήθη καί ἡ προσωπική βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς καί τοῦ Ἀρχιμ. Πατρικίου Ἰωσ. Καλεώδη, τοῦ Πρωτοπρ. Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη, τοῦ Ἀντωνίου Χαροκόπου καί τοῦ Παν. Χαρακιάδου. Ἡ Βιβλιοθήκη ἀνεκαινίσθη φιλομούσῳ χορηγίᾳ κ. Ἀλεξάνδρας Γ. Προκοπίου.

Πρόεδρος: ὁ Σέβ. Μητροπολίτης.

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης.

Μέλη: κ. Νικόλαος Χαροκόπος, κ. Κῶν/νός Βεργίνας, κ. Μαριάννα Πελαντῆ, κ. Δέσποινα Μπογῆ - Βορριᾶ.

Συνεργάται: Πρωτόπρ. Ἰωάννης Κουντουριάδης, Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος καί Ἀργιρῶ Σουρέλα. τηλ. 22710.94134.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

κ. Βασίλειος Βοξάκης, Θεολόγος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

Οἰκον. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Οἰκον. Γεώργιον Πύρρον.

 

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»
(Φ.Ε.Κ. 12Β/18.1.1983)

Ἱδρυτής: Ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρὸς Διονύσιος.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Διευθυντής: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Διπλωματοῦχος Ἐθν. ᾨδείου Ἀθηνῶν.

Διδάσκοντες: Σεβ. Μητροπολίτης • Ἀρχιμ. Παντ. Βῶλος •Οἰκον. Μιχαήλ Ζευγιός • κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου  κ. Δημ. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου  κ. Σταῦρος Στεῖρος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, κ. Βασίλειος Βοξάκης, Θεολόγος.

Φοιτοῦν: 50 μαθηταί.

Χορῳδία Σχολῆς: Πραγματοποιεῖ Ἐκδηλώσεις εἰς Ἑορτάς, ὡς καὶ κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν ἐνδεικτικῶν. Χοράρχης: κ. Σταῦρος Στεῖρος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννην Κουντουριάδην.

Μέλη: κ. Κων. Γανιάρης, Πρόεδρος Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου, με ἀναπληρωτήν τόν κ. Ἰωακεὶμ Ροδινός, πρωτοψάλτην Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, • κ. Σταῦρος Στεῖρος, Καθηγητὴς Μουσικῆς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Ἰωάννην Καλαϊτζόγλου, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Πόλεως Χίου• κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, μὲ ἀναπληρωτὴν τόν κ. Βασίλειον Χαμέτην, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Βροντάδου, Καθηγητήν Μουσικῆς.

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

"ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

[Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000]

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὐπό τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Δράσεις: Ἡμέρα μνήμης Πατριαρχῶν, Τράπεζα αἵματος, Κατηχητικά Σχολεῖα, Μαθήματα ἠλεκτρονικῶν, Σκάκι, Συντροφιά τῶν παραμυθιῶν.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ"

[Φ.Ε.Κ. B΄ 675/2015]

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. 

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παλαιός. 

Χορῳδία Κυριῶν μέ Χοράρχην τόν κ. Σταῦρον Στείρον, Καθηγητήν Μουσικῆς, καί διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακῆς πηλοποιΐς από την κ. Μαρίαν Χρυσούλη.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΝΗΤΩΝ ΧΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΙΔΙΩΤΙΣΣΑ"

(Φ.Ε.Κ. 2359/Β/18.6.2019)

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Ἀντιπρόεδρος: Οἰκον. Κων/νος Μελεξές

Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος εἷναι ἡ ἀνάπτυξις δραστηριοτήτων διά τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

 

"ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Λειτουργεῖ παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης Χίου εἰς αἴθουσαν ἀνεγερθεῖσαν δαπάναις Γεωργίου Κουκουνάρη. Διδασκαλία μαθημάτων. Διδάσκοντες: 34. Μαθητές: 200. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης. Τηλ.: 22710-27.588 καὶ 22710-29.425, Fax: 22710-29.425.

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ»

Ἱδρύθη τῷ 1929. 

Βενιζέλου 70, 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΗΛ. 22710-23.505.

Ἐκκλησιαστ. Συμπαραστάτης: Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» - ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ

Ἱδρύθη τῷ 1937.

Τηλ. πόλεως: 22710-43.910. Κατασκηνώσεως: 22710-51.551.

Ἐκκλησιαστ. Συμπαραστάτης: Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Αντώνιος Τσουκαλᾶς.

Δράσεις: Συνεργάζεται μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ"

Πρόεδρος: κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρις, Πρωτοψάλτης

Ἀντιπρόεδρος: κ.  Ἀντώνιος Κυδώνης, Λαμπαδάριος Ἱ. Μητροπ., Ναοῦ.

Δράσεις: Καλλιέργεια καί διάδοσος τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Συναυλίαι, Τιμητικαί διακρίσεις καί συμμετοχή τῆς Χορῳδίας εἰς λατρευτικάς συνάξεις. πανηγύρεις παγχιακοῦ χαρακτῆρος κ.ἄ

 

ΙΕΡΟΝ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ι.Τ.Α.Π.)

Τηλ. 22710-23.458, μὲ φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα.

 


Εκτύπωση   Email