Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης,

2) Συν/χος Ἱεροκήρυξ: Ἀρχιμ. Νίκων Χαρέας. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκεται, κατά Κυριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος.

3) Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: 20 Κληρικοί καί 19 Λαϊκοί.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου, Ἀρχιμ. Παντελεήμων Βῶλος, Ἀρχιμ. Αντώνιος Πρελιᾶς, Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης, Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς, Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης, Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος, Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς, Πρωτοπρ. Κήρυκος Φαράκλας, Πρεσβ. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, Πρεσβ. Ἰωάννης Βορριᾶς, Πρεσβ. Κων/ος Βιττάκης Ἀρχιδιάκ. Ἀπόστολος Λάρδας καί οἱ Θεολόγοι: κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης. κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου, κ. Σωτήριος Παραδείσης, κ. Σταῦρος Στεῖρος, κ. Δημήτριος Τσελίγκας, κ. Νικόλαος Μηλιανός, κ. Νικόλαος Κώσταλος, κ. Κων/ος Γανιάρης καθώς και οἱ: κ. Γεώργιος Γκέλης, Φιλόλογος - κ. Δημήτριος Τσαφούλης, Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΖ) - Δημήτριος Χατζηλαζάρου Δρ. Βυζ. Ἀρχαιολογίας - κ. Δημήτριος Ζαννίκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλώσσης - κ. Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος, Πτυχ. Ανθρωπιστικών Επιστημών Ε.Α.Π. - κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης, Διδάσκαλος - κ. Νικόλαος Φλάμος, Φιλόλογος.

4) Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Καθ᾽ ἑκάστην Τετάρτην ὅλου τοῦ ἔτους καὶ κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου. Μηνιαῖα Ἑσπερινά Κηρύγματα εἰς ἁπασας τάς Ἀρχιερατικάς Ἑπιτροπείας, ὡς και καθ' ὅλην τήν περίοδον τῆς Ἀγ. καί Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

5) Ραδιοφωνικός Σταθμός μὲ τὴν ἐπωνυμίαν "ΣΗΜΑΝΤΡΟ" 93,1 FM. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Μανώλης, τηλ. 22710-44.040, Fax 22710-43.372. Fax: 2271043372.

6) Τηλεοπτ. Εκπομπή: "ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ". Ὑπεύθυνος κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς  Φιλολογίας.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Θεραπεύεται ὑπό του Σεβασμιωτάτου καί 33 περιοδευόντων Κληρικῶν Ἐξομολόγων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

 1.  Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Γεωργ. Ἐπιτροπάκης
 2.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Κων. Γεόμελος.
 3.  Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικόλαος Μικέδης.
 4.  Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου.
 5.  Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Παν. Βῶλος.
 6.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Στυλιανός Μιχ. Μανώλης.
 7.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Κων. Καψύλης.
 8.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικόλαος  Γεωργ. Καραβᾶς.
 9.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Ἀλέξ. Λάρδας.
 10.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μιχ. Κοντός.
 11.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελεήμων Μαυριάνος
 12.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μιχαήλ Βασ. Στεφανιῶρος.
 13.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰωάν. Πουλιᾶς.
 14.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Γεωργ. Γαλάτουλας.
 15.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μάρκ. Παλαιός.
 16.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Κων. Σκυριώτης.
 17.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Μακάριος Μιχ. Στρουμπάκης.
 18.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Νικ. Τσιμούνης.
 19.  Αίδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Κ. Μακρῆς.
 20.  Αίδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελεήμων Γ. Καλεώδης.
 21.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Γαΐλας
 22.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γεωργ. Γουρλῆς.
 23.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Ἀντ. Κλαδιᾶς.
 24.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μιχ. Κωνσταντίνου.
 25.  Αίδεσιμ. Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης.
 26.  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Ἰωάν. Φώτης.
 27.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Στ. Χανδρῆς.
 28.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Δημ. Λοῦρος.
 29.  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μιχ. Μουσας.
 30.  Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἀνδρέας Νικ. Ἀθανασόπουλος.
 31.  Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Μιχαήλ Βασ. Κουκουνῆς.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Θείας Λατρείας: Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος.

(Περιοδικῶς συνάξεις κατά Ἀρχ. Περιφέρειαν ἀφορῶσαι εἰς λειτουργικά θέματα. - Ἀποστολή σχετικῶν ἐγκυκλίων. Τακτικαί ἀρχιερατικαί ἀγρυπνίαι καὶ τέλεσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν ἀρχαίων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, τοῦ Εὐαγγ. Μάρκου καί Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου).

Ποιμαντικῆς Συγχρόνων Προβλημάτων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. (διά ναρκωτικά, πολιτικῆς προστασίας κ.ἄ.)

Ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἀποδήμους: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαυριάνος. (Καθιέρωσις ἡμέρας ὁμογενῶν, α' Σάββατον μηνός Αὐγούστου).

Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Θεμάτων:  Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Δημητρίου Γεόμελου.

Μοναχικοῦ Βίου. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης. (Παμμοναστικαί συνάξεις)

Ποιμαντικῆς τοῦ Στρατοῦ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.

Ποιμαντικῆς τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας. Πρωτοπρ.  κ. Δημήτριος Γεόμελος.

Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Πρωτοπρ. κ. Μακάριος Στρουμπάκης. (Ἐτήσια ἐκδήλωσις ἐνημερώσεως περί τῆς ἱεραποστολῆς εἰς Ἀφρικήν, Ἀσίαν, κ.ἄ. Περιοδικαί οἰκονομικαί ἐνισχύσεις Χωρῶν ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς).

Ἱερατικῶν Κλίσεων καί Ἐπιμορφώσεως  Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Δημητρίου Φώτη. (Ἐτήσια σύναξις Ἀναγνωστῶν καὶ ὑποψηφίων Κληρικῶν. Πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Ἐφημερίων - Ἀνά δίμηνον τακτικαί ἱερατικαί συνάξεις καὶ ἐκτάκτως διά συγκεκριμένα θέματα).

Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων. Πρωτοπρ. κ. Βασίλειος Φιλιππάκης.

Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς. (Συνεργάζεται καί ἀμοίβει ἰατρόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν εἰς τά ἰατρεῖα περιοχῆς Ἀμανῆς. Διανομή φαρμακευτικοῦ καί ὑγιειονομικοῦ ὑλικοῦ. Αἱμοδοσίαι).

Γάμου καί Οἰκογενείας. Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης. (Σχολαί γονέων - Συνάξεις μέ μελλονύμφους).

Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης. (Περιοδικῶς πραγματοποιοῦνται συνάξεις ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου).

Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς. (Κατηχητικά Σχολεῖα: Κατώτερα 18, μαθηταί 235, Μέσα 3, μαθηταί 27. Τακτικαί μηνιαῖαι συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ φοιτητάς, σπουδαστάς καὶ ἐν γένει νέους, ἀριθμ. συμμετεχόντων 50).

Ποιμαντικῆς Φυλακῶν. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.

Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς.

Ποιμαντικῆς τῶν Ναυτιλομένων. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μουσᾶς. (Τέλεσις ἀγρυπνίας ὑπέρ τῶν Ναυτιλλομένων εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βροντάδου).

Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Χριστιανικῶν Μνημείων. κ. Νικόλαος Στουπάκης, Δρ Φιλολογίας.

Προσκυνηματικῶν περιηγήσεων. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Κουντουριάδης. (Δημιουργία DVD μέ προσκυνηματικούς προορισμούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως - Συμμετοχή εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις).

Οἰκολογίας. Πρωτοπρ. κ. Στέφανος Λάρδας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. κ. Ιωάννου Μπογή. (Συμμετοχή εἰς ἐθελοντικάς ὁμάσας. Ἀνακύκλωσις).

Πολιτικής Προστασίας. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

Ἀθλητισμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Λούρου. (Ἐνίσχυσις ἀθλητῶν διά τήν προετοιμασίαν των - Διοργάνωσις ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων, π.χ. ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς ἐορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης).

Ποιμαντικῆς Ἠλικιωμένων. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

Τομεύς Γυναικείων Θεμάτων. κ. Εὐαγγελία Βουρνοῦ. (Σύναξις πρεσβυτερῶν).

Τομεύς Βιοηθικῆς. κ. Μαρία Γκιάλα. Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Α.Π.Θ.

Τομεύς Παιδείας καί Πολιτισμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὐπό τοῦ  κ. Νικολάου Στουπάκη, Δρος Φιλολογίας. (Δημιουργία Βιβλιοθήκης - Διοργάνωσις Ἐπιστημονικών Ἡμερίδων καί Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων - Μαθητικός Διαγωνισμός - Δοκιμίου - Ποιήσεως - Εἰκαστικῶν διά τόν Ἀπ. Παῦλον).

Τεχνικῶν Θεμάτων καὶ Ναοδομίας: κ. Κωνσταντίνος Τριπολίτης, Μηχανολ. Μηχανικός.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διμηνιαῖον Περιοδικὸν «ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ». Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἡμερολόγιον, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Χιώτην Ναυτικόν.

Ἐκδόσεις Θεολογικαί καί φιλoλογικαί καὶ λοιπαὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μία παρὰ τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδωρήθη καὶ ἡ προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καἰ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὡς καὶ τοῦ Ἀρχιμ. κ. Πατρικίου Καλεώδη, τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρ. Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη, τοῦ κ. Παναγιώτου Χαρακιάδου καὶ τινων ἑτέρων. Ὑπεύθυνος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Συνεργάται: Πρωτ. κ. Ἰωάννης Κουντουριάδης καὶ Πρωτ. κ. Γεώργιος Λοῦρος.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀρχιμ. κ. Μελέτιος Γιαννιώδης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

Πρεσβ. κ. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης.

 
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»

Ἱδρυτής: Ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρὸς Διονύσιος.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Διευθυντής: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Διπλωμ. Ἐθν. ᾨδείου Ἀθηνῶν.

Διδάσκοντες: Σεβ. Μητροπολίτης • Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος • Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Στεφανιῶρος • Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς • κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, κ. Δημ. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπο λιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κ. Σταῦρος Στεῖρος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου κ. Νικόλαος Γκιουζεπάκης. Φιλόλογος.

Φοιτοῦν: 42 μαθηταί.

Χορῳδία Σχολῆς: Πραγματοποιεῖ Ἐκδηλώσεις εἰς Ἑορτάς, ὡς καὶ κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν ἐνδεικτικῶν.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννην Κουντουριάδην.

Μέλη: κ. Ἰωακεὶμ Ροδινός, Πρόεδρος Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Δημήτριον Πιλαβᾶν, κ. Σταῦρος Στεῖρος, Καθηγητὴς Μουσικῆς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Κωνσταντῖνον Γανιάρην, Καθηγητὴν Μουσικῆς, καὶ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Βασίλειον Χαμέτην, Πρωτοψάλτην τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Βροντάδου.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

"ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

[Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000]

Μέ τμήματα διακονίας, τά ὁποῖα στεγάζονται στήν ἐνοριακή αἲθουσα-νεανικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. Τμήματα: Κατηχητικής Διακονίας, Μελέτης Ἁγίας Γραφής, Αἱμοδοσίας (Τράπεζα Αἱματος ἀπό τό 1998), Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, Διαδικτύου (δύο ἐνεργά ἱστολόγια koimisikallimasia.blogspot.gr καί kallimasia.blogspot.gr), Ἀνάγνωσης παραμυθιοῦ καί δημιουργικῆς ἀπασχόλησης... Πρῶτος Πρόεδρος ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος. Διοικεῖται ἀπό 7αμελές Δ. Σ. Πρόεδρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Ἀντιπρόεδρος καί Ὑπεύθυνος ὁ Ἐφημέριος του Ι. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς, Πρωτοπρ. Γεώργιος Μ. Κωνσταντίνου. Τηλ./Φαξ: 2271052000, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ"

[Φ.Ε.Κ. B΄ 675/2015]

Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος εἶναι: α) Ἡ μεταξύ τῶν ἐνοριτῶν καλλιέργεια ορθοδόξου χριστιανικού ἤθους καί πνευματικότητας. β) Ἡ προσέγγιση τῶν νέων καί ἡ διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με τήν ἐλληνορθόδοξη παράδοση, καθώς καί ἡ ὑποβοήθησή τους γιά τήν ἐπαγγελματική τους κατάρτιση. γ) Ἡ μόρφωση καί ψυχαγωγία τῶν νέων καί ὅλων ἐν γένει τῶν ἐνοριτῶν, σύμφωνα μέ τίς ἐθνικές καί θρησκευτικές παραδόσεις τοῦ τόπου μας.

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. 

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παλαιός. 

 

"ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ"

Λειτουργεῖ παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης Χίου εἰς αἴθουσαν ἀνεγερθεῖσαν δαπάναις Γεωργίου Κουκουνάρη. Διδασκαλία μαθη μάτων Κατηχητικοῦ, Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς, Ἀγγλικῶν, Γαλλικῶν, Ἰταλικῶν, Ἰσπανικῶν, Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Μαθηματικῶν, Φυσικῆς, Γεωπονικῆς, Φυσικῆς Ἀγωγῆς, Ζω γραφικῆς, Ἁγιογραφίας, Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἐνόργανης Μουσικῆς, Κεντήματος, Κοπτικῆς-Ραπτικῆς. Διδάσκοντες: 26. Μαθητές: 270. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης. Τηλ.: 22710-27.588 καὶ 22710-29.425, Fax: 22710-29.425. Ιστολόγιο (Blog): kimisilatomitissaxiou.blogspot.gr

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ»

Βενιζέλου 70, Τηλ.: 22710-23.505, 821 00 ΧΙΟΣ. Ἱδρύθη τῷ 1929. Τομεῖς: 1) Ὁμιλίαι εἰς τὴν Αἴθουσαν, κάθε Κυριακήν ἀπόγευμα. 2) Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 3) Κύκλος ἐπιστημόνων. 4) Χριστιανικαὶ Μαθητικαὶ Ὁμάδαι (Χ.Μ.Ο.). 5) Κατασκηνώσεις «ΘΑΒΩΡ» διά φοιτητάς. 6) Θεατρική Ὁμάς, μέ παραστάσεις εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Χίου. 7) Κύκλος νέων μητέρων.

 

ΠΑΝΕΛΛ. ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Τμῆμα Χίου. Ἱδρύθη τῷ 1937. Διαθέτει μία αἴθουσα εἰς τὴν πόλην τῆς Χίου καὶ ἕνα χῶρον διὰ κατασκήνωσιν. Δραστηριότης: Ὁμιλίαι εἰς γονεῖς, κατηχητικὰ μαθήματα εἰς μαθητάς, μαθητρίας, καὶ Κατασκήνωσις τὸ καλοκαίρι. Τηλ. πόλεως: 22710-43.910. Κατασκηνώσεως: 22710-51.551.

 

ΙΕΡΟΝ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ι.Τ.Α.Π.)

Τηλ. 22710-23.458, μὲ φιλανθρωπικὴ καὶ πνευματικὴ δραστηριότητα, ὡς καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλεια μουσείου ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων. Εἰς τὸν χῶρον του εὑρίσκονται τὰ «Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς».

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. κ. Στέφανος Λάρδας.
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Χανδρής.
Δράσεις: Συνεργάζεται μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον.

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ