Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

AgiosAgelis5ὐλαβής, φιλήσυχος, φιλακόλουθος καί εὐσεβῆς ὁ Ἀγγελής, ἔκανε τό ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ στό Ἄργος. Σέ κάποια θρησκευτική συζήτηση μέ ἕναν Γάλλο, ὑπεραμύνθηκε τήν Χριστιανική πίστη καί δέχτηκε νά μονομαχήσει χωρίς ὅπλο μέ τόν Γάλλο, πού ἦταν ὁπλισμένος. Ὁ Γάλλος μπροστά στήν πίστη τοῦ Ἀγγελῆ δείλιασε καί ὁ Ἀγγελής ἀναδείχτηκε καί ἐπίσημα νικητής.
Μετά τή νίκη αὐτή ὁ Ἀγγελής, ἀποφάσισε νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό. Ἐγκατέλειψε λοιπόν τήν ἰατρική καί κλείστηκε στό ὑπερῶο τοῦ σπιτιοῦ του. Ξαφνικά ὅμως, ἄγνωστο γιά ποιό λόγο, τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου τοῦ ἔτους 1813, ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί ἔγινε Μουσουλμάνος! Ἐπειδή δημιούργησε ἐπεισόδιο σέ καφενεῖο τοῦ Ναυπλίου, ἐνῶ βρισκόταν μεθυσμένος, οἱ ἀρχές τόν ἐξόρισαν στή Χίο.
Ἐκεῖ μετανοημένος, ἔβρεχε κάθε μέρα μέ δάκρυα μετανοίας τούς ναούς καί προσευχόταν. Ἐπίσης ἔδινε ἀφορμές στούς Τούρκους, ἐπιζητώντας τό μαρτύριο. Κάποτε μπῆκε σέ κάποιο τελωνεῖο καί ὁμολόγησε ὅτι ἦταν Χριστιανός. Οἱ Τοῦρκοι τόν ἔδειραν ἀνελέητα καί τόν ἔκλεισαν σιδηροδέσμιο στή φυλακή τοῦ Κάστρου τῆς Χίου. Ἀλλ’ ἐπειδή παρέμεινε σταθερός στήν Χριστιανική ὁμολογία του, ἀποκεφαλίστηκε στίς 3 Δεκεμβρίου 1813.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ