Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. (2014)

Ἀριθμ. Πρωτ. 2461
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1329
Ἐν Χίῳ, τῇ 1 Δεκεμβρίου 2014
Μνήμη Ναούμ τοῦ προφήτου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Ἐνορίες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

3) π. Δημήτριος Γεόμελος:

7.12.2014 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

4) π. Νικόλαος Μικέδης:

14.12.2014 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

15.12.2014 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

16.12.2014 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών.

18.12.2014 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

19.12.2014 ΠΑΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

6) π. Παντελεήμων Βῶλος:

13.12.2014 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

20.12.2014 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

7) π. Στυλιανός Μανώλης:

16.12.2014 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00) - Βαβύλοι.

8) π. Γεώργιος Καψύλης:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

11) π. Ἰωάννης Κοντός:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηρούντα.

12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

18.12.2014 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

14) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

15) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

16) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

14.12.2014 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

16.12.2014 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

17) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

18.12.2014 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

20) π. Δημήτριος Γαΐλας:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

21) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

22) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

17.12.2014 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

23) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

15.12.2014 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

17.12.2014 ΤΕΤ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).

20.12.2014 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

24) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

20.12.2014 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

25) π. Δημήτριος Φώτης:

18.12.2014 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 15.00).

19.12.2014 ΠΑΡ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (ὥρα 15.00).

26) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

16.12.2014 ΤΡΙ.: Οἰνοῦσσαι.

18.12.2014 ΠΕΜ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

27) π. Γεώργιος Λοῦρος:

18.12.2014 ΠΕΜ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email