ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 468/246/Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2016 Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2016

 Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων

 Ἀριθμ.Πρωτ. 468

Διεκπ. 246

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   

    Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων

15.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Μέγα Ἀπόδειπνον

15.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

30.3.2016 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

20.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός

2.4.2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

17.3.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου Μέγα Ἀπόδειπνον

31.3.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

4.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων Μέγα Ἀπόδειπνον

17.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

4) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

15.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτ. Χριστοῦ Λειβαδίων Μέγα Ἀπόδειπνον

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

29.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμ. Μονοδενδρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

31.3.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγ. Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

12.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός  Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Μέγα Ἀπόδειπνον

5) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Καταν. Ἑσπερινός

17.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

6) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

10.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός

19.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον

7) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

29.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

10.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον

10.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός

10.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

20.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός

17.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός

19.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγα Ἀπόδειπνον

10) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός

10.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

17.4.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

11) π. Δημήτριος Φώτης

27.3.2016 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

17.3.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον

17.3.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

12) π. Γεώργιος Λοῦρος

18.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

18.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Ἰωάννης Μουσᾶς

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης

26.3.2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός

26.3.2016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός

15) π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2016 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) π. Κήρυκος Φαράκλας

4.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

4.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον

4.4.2016 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον

17) π. Νεκτάριος Κωστάλας

5.4.2016 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

18) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί

25.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί

8.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί

15.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

19) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

13.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Σωτήριος Παραδείσης

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Νικόλαος Μηλιανός

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

25.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου Α' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

10.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

26) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

18.3.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

1.4.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ Γ' Χαιρετισμοί

27) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

3.4.16 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

10.4.16 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

17.4.16 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουὉ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email