ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 450/216/Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017 (κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι)

 

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017

 Μνήμη Βουκόλου ὁσίου, ἐπισκόπου Σμύρνης 

        Πρωτ. 450

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 216

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων

5.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

14.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

22.3.2017 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

5.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

1.4.2017 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

2.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου Μέγα Ἀπόδειπνον

30.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαβύλων Μέγα Ἀπόδειπνον

4) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

28.2.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτ. Χριστοῦ Λειβαδίων Μέγα Ἀπόδειπνον

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

14.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμ. Μονοδενδρίου Μέγα Ἀπόδειπνον

16.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

23.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

28.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός  Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Μέγα Ἀπόδειπνον

5) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

5.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Καταν. Ἑσπερινός

6) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

26.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός

4.4.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον

7) π. Ἰωάννης Τσιμούνης 

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

14.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον

21.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός

26.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

5.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός

19.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός

6.4.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγα Ἀπόδειπνον

10) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

5.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

19.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

11) π. Δημήτριος Φώτης 

2.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον

2.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

12.3.2017 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

12) π. Γεώργιος Λοῦρος

3.4.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

3.4.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Ἰωάννης Μουσᾶς

21.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

21.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης

1.4.2017 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός

1.4.2017 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός

15) π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

23.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

23.3.2017 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) π. Κήρυκος Φαράκλας

20.3.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον

20.3.2017 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον

17) π. Νεκτάριος Κωστάλας

21.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

18) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

15.3.2017 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

19) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί

10.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί

24.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί

31.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

20) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Γ' Χαιρετισμοί

21) κ. Σωτήριος Παραδείσης

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

23) κ. Νικόλαος Μηλιανός

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Σταῦρος Στεῖρος

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

10.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

26) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

26.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

27) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ Γ' Χαιρετισμοί

28) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

3.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χίου Α'   Χαιρετισμοί

10.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐφραίμ Τρουλλωτῆς Β' Χαιρετισμοί

10.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Β' Χαιρετισμοί

17.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου Γ' Χαιρετισμοί

31.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γηροκομεῖον Χίου «Ζωρζῆς Μιχαληνός» Ἀκάθιστος Ὕμνος

31.3.2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Ἀκάθιστος Ὕμνος

2.4.17 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

9.4.17 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεστῶν Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου

9.4.17 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ Ἀκολ. Ἱ. Νυμφίου29) κ. Σπυρίδων Κασσός

7.3.2017 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Χίου Μέγα Ἀπόδειπνον

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email