ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

 

"Θεῖον Κήρυγμα κατά τήν ἑσπερινήν Ἀκολουθίαν"

1) π. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Βερβεράτου, τό Σάββατον 21ην Ὀκτωβρίου 2017, μέ θέμα: "Πίστη".

2) π.Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου, τό Σάββατον 18ην Νοεμβρίου 2017, μέ θέμα: "'Ἀγάπη".

3) π.Ἀντώνιος Πρελιᾶς, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Δαφνῶνος, τό Σάββατον 16ην Δεκεμβρίου 2017, μέ θέμα: "Ταπείνωση".

4) π. Δημήτριος Φώτης, εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ, τό  Σάββατον 13ην Ἰανουαρίου 2018, μέ θέμα: "Μετάνοια".

5) π. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτη, εἰς Ἱ. Ναόν  Ἁγίου Παντελεήμονος Συκούσητήν Δευτέραν 26ην Φεβρουαρίου 2018μέ θέμα: "Προσευχή".

6) κ. Δημήτριος Ἐλ. Ζαννῖκος, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶτό Σάββατον  17ην Μαρτίου 2018, μέ θέμα: "Νηστεία".

7) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Βαβύλων, τό Σάββατον 14ν Ἀπριλίου 2018, μέ θέμα: "Ἐλεημοσύνη".

8) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ, τό Σάββατον 27ην Μαϊου 2018, μέ θέμα: "Ἁγνότητα".


Εκτύπωση   Email