ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 423/129/20.02.2019 "Περί εσπερινών ομιλιών κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2019

 Μνήμη Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης

        Πρωτ. 423

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 129 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά πραγματοποιηθοῦν Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ὑπό Κληρικῶν, ὡς καί Θεολόγων Καθηγητῶν, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Αἰδεσιμ. Ἐφημερίων τῶν Ἱ. Ναῶν, ὡς ἀκολούθως:

 

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων

17.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

27.3.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Βερβεράτου Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

3.4.2019 ΤΕΤΑΡΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Ἑσπ. Προηγ. Θ. Λ.

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

17.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

31.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου Καταν. Ἑσπερινός

6.4.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Παναγίας Συριωτίσσης Κάμπου Θεία Λειτουργία

3) π. Διονύσιος Παπανικολάου

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

28.3.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

9.4.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μέγα Ἀπόδειπνον

4) π. Παντελεήμων Βῶλος

1.4.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Γενεθλ. Θεοτόκου Καμπιῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βικίου Μέγα Ἀπόδειπνον

1.4.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἀμάδων Μέγα Ἀπόδειπνον

14.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

5) π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς

12.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ναός Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Μέγα Ἀπόδειπνον

28.3.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος Μέγα Ἀπόδειπνον

4.4.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς Μέγα Ἀπόδειπνον

6) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

8.3.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης Μέγα Ἀπόδειπνον

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

7) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου Καταν. Ἑσπερινός

26.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου Λαγκάδας Μέγα Ἀπόδειπνον

14.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

8) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

19.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

19.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Μέγα Ἀπόδειπνον

26.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

9) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

2.4.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μέσας Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδος Μέγα Ἀπόδειπνον

7.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων Καταν. Ἑσπερινός

7.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μεστῶν Καταν. Ἑσπερινός

10) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

17.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση Καταν. Ἑσπερινός

31.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν Καταν. Ἑσπερινός

4.4.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πιτυοῦντος Μέγα Ἀπόδειπνον

11) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

17.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦ Καταν. Ἑσπερινός

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων Καταν. Ἑσπερινός

31.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

12) π. Δημήτριος Φώτης

14.3.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Μυρμηγκίου Μέγα Ἀπόδειπνον

14.3.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Εἰσοδ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Μέγα Ἀπόδειπνον

13) π. Γεώργιος Λοῦρος

31.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

15.4.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Πυραμᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

15.4.2019 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Παρπαριᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

14) π. Ἰωάννης Μουσᾶς

2.4.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Μέγα Ἀπόδειπνον

2.4.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης Μέγα Ἀπόδειπνον

15) π. Κήρυκος Φαράκλας

31.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

4.4.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν Μέγα Ἀπόδειπνον

4.4.2019 ΠΕΜΠΤΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον

16) π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης

13.4.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Λεπτοπόδων Μέγας Ἑσπερινός

13.4.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγ. Κουρουνίων Μέγας Ἑσπερινός

14.4.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

17) π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης

19.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βέσσης Μέγα Ἀπόδειπνον

19.3.2019 ΤΡΙΤΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἁρμολίων Μέγα Ἀπόδειπνον

18) κ. Κωνσταντῖνος Ν. Γανιάρης

22.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου Β' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

7.4.19 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καρδαμύλων Καταν. Ἑσπερινός

19) κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου «Κοφινᾶ» Γ' Χαιρετισμοί

20) κ. Σωτήριος Παραδείσης

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Γ' Χαιρετισμοί

24.3.2019 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ Καταν. Ἑσπερινός

21) κ. Δημήτριος Τσελίγκας

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων, πόλεως Χίου Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Μεταμ. Χριστοῦ Βαρβασίου Γ' Χαιρετισμοί

22) κ. Νικόλαος Μηλιανός

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Παγίδας Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου Ἔξω Διδύμας Γ' Χαιρετισμοί

23) κ. Σταῦρος Στεῖρος

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Βροντάδου Γ' Χαιρετισμοί

24) κ. Κωνσταντῖνος Καρατζᾶς

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰσιδώρου Πετροκοκκίνου Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σταφυλᾶ Γ' Χαιρετισμοί

25) κ. Νικόλαος Κώσταλος

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Οἰνουσσῶν Α' Χαιρετισμοί

26) κ. Ἰωάννης Χονδρέλης

5.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτεινῆς Δ' Χαιρετισμοί

7.4.19 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Καλαμωτῆς Καταν. Ἑσπερινός

27) κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Κάμπου Α' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ Γ' Χαιρετισμοί

28) κ. Ἰωάννης Κολλιάρος

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νενήτων Α' Χαιρετισμοί

22.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς Β' Χαιρετισμοί

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καταρράκτου Γ' Χαιρετισμοί

5.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Φλατσίων Δ' Χαιρετισμοί

12.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Χριστοῦ Βουνοῦ Ἀκάθιστος Ὕμνος

29) κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Α' Χαιρετισμοί

22.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐφραίμ Τρουλλωτῆς Β' Χαιρετισμοί

                                           Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Γκιάζου Β' Χαιρετισμοί

 

29.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου Γ' Χαιρετισμοί

5.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων Δ' Χαιρετισμοί

12.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ Ἀκάθιστος Ὕμνος

30) κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

6.4.2019 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ Μ. Ἑσπερινός

31) κ. Δημήτριος Τσαφούλης

15.3.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Α' Χαιρετισμοί

5.4.2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Δ' Χαιρετισμοί

 

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

† Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

 


Εκτύπωση   Email