ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 422/128/20.02.2019 "Περί εσπερινών κηρυγμάτων κατά τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2019

Μνήμη Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης

        Πρωτ. 422

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 128 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος,

κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν,

μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 17.3.19 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.»

2. 24.3.19 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.»

3. 31.3.19 Κυρ. Σταυροπρ. π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.»

4. 7.4.19 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Κωνσταντῖνος Γαννιάρης, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.»

5. 14.4.19 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Παντελεήμων Βῶλος, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται.»

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 17.3.19 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.»

2. 24.3.19 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.»

3. 31.3.19 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.»

4. 7.4.19 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.»

5. 14.4.19 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται.»

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 17.3.19 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.»

2. 24.3.19 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.»

3. 31.3.19 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.»

4. 7.4.19 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.»

5. 14.4.19 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ θέμα: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται.»

 

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Κάμπου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Χαλκειοῦς

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τῆς Πόλεως Χίου (εἰς τὸν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Χίου)

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τοῦ Βροντάδου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων, καὶ

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

 

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

 

† Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email