ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

sunaksanagn1

    Τήν Τρίτη 29η Δεκεμβρίου ἐπραγματοποιήθη Σύναξις τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, εἰς τήν Ἐνοριακήν αἲθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

Εἰς τήν σύναξιν προσῆλθαν περίπου 50 ἀπό τούς Ἀναγνῶστες τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ὁποίους Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἱνουσσῶν κ. Μᾶρκος εἶπε μεταξύ ἄλλων «νά ἔχουν μυστηριακή καὶ πνευματική ζωή, καθαρότητα βίου καὶ ἀριστεία στίς σχολικές ἐπιδόσεις ὥστε νά εἶναι Τύπος τοῖς πιστοῖς». Κατά τήν σύναξιν προσεφέρθησαν γλυκά καὶ δῶρα εἰς τούς Ἀναγνῶστες, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν ἐπίκαιρους Ἐκκλησιαστικούς Ὓμνους καὶ τά κάλαντα καὶ τραγούδησαν χριστιανικά ἑορταστικά τραγούδια.

sunaksanagn2


Εκτύπωση   Email