Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

HMEROLOGIO2013ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΙΩΤΗ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΕΤΟΣ 33ον

Τα έσοδα εκ του ημερολογίου θα διατεθούν εις το φιλανθρωπικόν και πνευματικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ