Με θέμα «Ὁ ρόλος τοῦ ἀθλητισμοῦ στήν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν νέων» οι Σχολές Γονέων για το μήνα Φεβρουάριο.

Αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κατά τόν μῆνα Φεβρουάριον 2014 θά λειτουργήσουν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

* Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν.

* Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.

* Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τὴν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ἔχει ὁρισθεῖ εἰσηγητὴς ὁ κ. Ἰωάννης Πετρῆς, Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί τεχνικός σύμβουλος εἰς τήν Ἕνωσιν Ἀθλητικῶν Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου – Σάμου, μὲ θέμα: «Ὁ ρόλος τοῦ ἀθλητισμοῦ στήν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν νέων».

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὅπως προσέλθουν καὶ συμμετάσχουν εἰς τάς ὡς ἄνω συναντήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το εγκύκλιο σημείωμα εδώ.


Εκτύπωση   Email