ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀπὸ τὶς σχολές Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Χίου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, ἀνακοινώνεται ὃτι οἱ συναντήσεις γιὰ τὸ μήνα Ἀπρίλιο θὰ πραγματοποιηθοῦν τὶς παρακάτω ἡμέρες καὶ  ὧρες:

Πέμπτη 3 Ἀπριλίου 2014 στὶς 7μ.μ. στὴν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν.

Δευτέρα 7 Ἀπριλίου 2014 στὶς 7μ.μ. στὴν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ  Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς.

Πέμπτη 10 Ἀπριλίου 2014 στὶς 7μ.μ. στὴν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας 

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ Ἀπριλίου ἔχουν ὁριστεῖ εἰσηγητὲς ἐπιστήμονες, στελέχη τοῦ Κέντρου Πρόληψης Ἐξαρτήσεων καὶ Προαγωγῆς Ψυχικῆς Ὑγείας Περιφερειακῆς Ἐνότητας Χίου, μὲ θέμα:

«Ἐξαρτήσεις καὶ Πρόληψη».


Εκτύπωση   Email