ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- 2021

Programma

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δευτέρα

4.15 – 4.45 μ.μ.

 

Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν

Κειμένων

Σεβ. Μητροπολίτης Χίου

 κ. Μᾶρκος

ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. κ. Ἐμ. Τζιώτην.

»

4.45 – 5.15 μ.μ. 

Ὑμνολογία

Πρεσβύτερος κ.  Ἐμμανουήλ Τζιώτης

»

5.15 - 6.20 μ.μ. 

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Β΄ Μ. )

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

»

6.20 – 7.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Δ΄ Μ.)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

»

7.30 – 8.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Ε΄ (Μ)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Τρίτη

4.45 – 5.15 μ.μ.

Τυπικόν

Πρεσβ. Ἰωάννης Κατσούνης

»

5.15 – 5.45 μ.μ.

Λειτουργική

Πρεσβ. Ἰωάννης Κατσούνης

»

5.45 – 7.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Ἀποφοίτων)

 

κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

Πέμπτη

3.00 – 4.00 μ.μ.

Ἱστορία Β.Ε. Μουσικῆς

Μουσικολογία

Πρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Ζευγιός

»

        »

4.00 – 5.00 μ.μ.

 

5.00 - 6.00 μ.μ.

6.00 - 7.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Γ΄ μ.)

Τάξις Γ΄(Μ )

(Τάξις Α΄)

 

                             κ. Σταῦρος Στεῖρος

                             κ. Σταῦρος Στεῖρος

                             κ. Σταῦρος Στεῖρος


Εκτύπωση   Email