Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1sxolibyzmous_2012312/573/24-8-2012

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ