Κυριακή
28 Φεβρουαρίου

Κυριακή του Ασώτου,
Βασιλείου ομολογητού, Προτερίου, Νέστορος μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ