Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

katixitiko

ΑΝΩΤΕΡΟ : ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΜΕΣΟ : ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ : ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ