Εκτύπωση

KATHXHTIKO7

7ον Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2020 – 2021

(θά διδαχθῇ ἀπό 23 - 29 Νοεμβρίου 2020)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)