ΟΓΔΟΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020-21

KATHXHTIKO8

8ον    Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2020 – 2021

(θά διδαχθῇ ἀπό 30 Νοεμβρίου - 6  Δεκεμβρίου 2020)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)


Εκτύπωση   Email