ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ή ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

D.Aeraki_1990Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, "Τα παιδιά στο Χριστό"

Βοήθημα για το Κατώτερο Κατηχητικό Σχολείο,

Α' σειρά, Αθήνα 1990

Μάθημα 14 Δυο μικροί ιεραπόστολοι


Εκτύπωση   Email